Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP

Systemy SAP (system alarmu pożarowego)  zwane także SSP (system sygnalizacji pożaru) to  profesjonalne systemy służące wykrywaniu powstania pożaru we wczesnym jego stadium. Jest to czynna ochrona obiektu i jego użytkowników na wypadek pożaru. Składowymi systemu umożliwiającymi to zadanie są czujniki dymu i temperatury, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory, moduły funkcjonalne oraz sterujące automatyką budynkową.